Echografie

Echografie is het middel bij uitstek om alle buikorganen in detail te gaan beoordelen en opmeten. Een aparte echocardio module laat toe om functionele en/of anatomische defecten aan het hart vast te stellen.Verder bezit het toestel ook specifieke meetsoftware om bij drachtonderzoek een goede schatting van de bevallingsdatum te geven.  Het is een niet te missen hulpmiddel om fijne naald aspiraten te nemen van abnormale structuren in de buik en borstkas of gewoonweg voor het rechtstreeks aanprikken van urine. De praktijk beschikt over een aangepast positioneringskussen zodat uw dier zich zo comfortabel mogelijk voelt tijdens het onderzoek.

Comments are closed.