Nieuwe variant RHD, bescherm uw konijn tijdig!

België wordt geteisterd door massale sterfte onder konijnen ten gevolge van een nieuwe variant van het gekende RHD virus, namelijk het RHD2-virus. Dit virus, dat zeer besmettelijk is, verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen een rol spelen in de verspreiding. Een konijn dat geïnfecteerd is, zal veelal snel sterven. Soms worden benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen opgemerkt vlak voordat het konijn overlijdt. Er is op dit moment geen behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Om te voorkomen dat een konijn besmet geraakt, wordt geadviseerd om te vaccineren.

Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie!

Comments are closed.