Identificatie en registratie van katten verplicht vanaf 1 november 2017

Op 1 november 2017 treedt het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 in werking. Alle katten moeten dan, voor de leeftijd van 12 weken en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd en geregistreerd worden in de centrale databank.

Ondanks de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn, is gewerkt naar één centrale databank voor gans België namelijk CatID.

Met het oog op het behoud van de wettelijke rechten van mensen die hun katten hebben geregistreerd in een andere databank (IDchips), zal er een kopie van de gegevens van de katten geboren vóór 1 November 2017 aan CatID worden doorgegeven. Vanzelfsprekend blijft de informatie van alle dieren die geregistreerd werden via IDchips ook verder bestaan en bijgewerkt indien nodig.

 

Comments are closed.